Tin tức

Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên DNTU 2018

Nhằm phát huy tính sáng tạo, đảm nhận thực hiện các việc khó, việc mới, chủ động đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm chủ và ứng dụng khoa học công nghệ cho ngành, nghề mình đang theo học. Đổi mới hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực sinh viên với hình thức tổ chức linh hoạt, nhẹ nhàng, vui tươi, ý nghĩa. Đây cũng là cơ sở để chấm điểm kết thúc học phần môn Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Phòng QHDN & Phát triển kỹ năng tổ chức chương trình “Ngày hội sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên DNTU 2018”. Công tác chuẩn bị cho ngày hội đang được dần dần hoàn thiện.

Chương trình sẽ có các hoạt động kỹ năng, trưng bày và trao đổi các gian hàng sáng tạo của các nhóm sinh viên lớp Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Ban giám khảo sẽ chấm thi thuyết trình các ý tưởng sáng tạo của sinh viên.

Thời gian:Từ 7g30 – 12g00, Thứ 5 ngày 22/11/2018

Địa điểm: Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

 

Ngọc Bích – CTV Phòng Truyền thông

DNTU, 06/11/2018 10:05:00