Đội ngũ giảng viên

 Hiện nay, Trường đã có đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm: 199 người (02 GS - TS; 02 PGS - TS; 19 TS; 94 Thạc sĩ; 82 Kỹ sư). Đội ngũ giáo viên thỉnh giảng cộng tác với trường là 224 (07 TS, 79 thạc sĩ, 138 kỹ sư). cụ thể:

  

 

Giảng viên cơ hữu

 

Số lượng

 

Giảng viên thỉnh giảng

 

Số lượng

 

Hiện có

 

Sẽ tuyển

 

Tổng số

 

Hiện có

 

Dự kiến

 

Tổng số

GS-TS

02

01

03

GS-TS

0

 

0

PGS-TS

02

02

04

PGS-TS

0

01

01

TS

19

11

30

TS

7

   02

09

Thạc sỹ

94

25

119

Thạc sỹ

79

16

95

Cử nhân- Kỹ sư

82

50

132

Cử nhân

-Kỹ sư

138

11

149

 

Tổng cộng

 

199

 

89

 

288

 

Tổng

 

224

 

30

 

254

Phiếu thăm dò

Bạn đã tốt nghiệp tại trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai và bạn hiện đang:
Làm việc đúng chuyên ngành
Làm việc không đúng chuyên ngành
Tìm việc
Chờ học tiếp

Cổng thông tin

Thống kê truy cập

Đang online : 75
Hôm nay : 3943
Hôm qua : 4937
Tổng cộng : 4375892