Thông báo

Kết quả điểm thi tin học A,B ngày 18/11/2016

Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kết quả điểm thi tin học A,B ngày 18/11/2016

1. Kết quả thi tin học A ngày 18/11/2016 xem tại đây

2. Kết quả thi tin học B ngày 18/11/2016 xem tại đây
 
Lưu ý: Sinh viên kiểm tra lại thông tin, nếu có điều chỉnh sinh viên liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được điều chỉnh

Thời hạn điều chỉnh: Từ ngày 9/12/2016 đến hết ngày 15/12/2016.

Sau thời hạn trên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ không giải quyết.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Điện thoại: 0616.28.33.88.

Trân trọng thông báo !

 

 

Hoàng Thị Thùy Dung

DNTU, 09/12/2016 13:07:58